İş Sağlığı ve Güvenliği

    

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Global Magnet Sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.

Global Magnet Sondaj tüm süreçlerde;
Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ekipmanları en doğru ve en verimli şekilde kullanmayı, çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesi yaparak gerekli ekipmanlarla önlemleri almayı, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler almasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı ve bu bilinci artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VİZYONU
 • Çalışmalarımızda oluşabilecek iş kazalarını ve olumsuzlukları asgari düzeye indirmek,
 • Çalışılacak her projede oluşabilecek iş kazalarını önceden değerlendirerek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamak,
 • Sektörel tüm yenilikleri, araştırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Kendi çalıştığımız sektörle ilgili iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözüm getirmek,
 • Acil durumlarda, iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Doğru ve verimli çalışma ortamını destekleyecek şekilde çalışmalarımızı düzenlemek ve organize etmek,


ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem sektörümüz hem ülkemiz için sağlam izler bırakan bir şirket olmayı hedefliyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MİSYONU

Toplumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık konularında bilinçli, kaliteli ve temiz çalışma anlayışını kendine görev edinen Global Magnet Sondaj:


 • Faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymayı,
 • Tüm personelinin iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk ve bilinci içerisinde çalışmasını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği taahhüdünü yerine getirmeyi ve bu taahhüdünü sürekli takip ederek uygulanabilirliğini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği beklentilerine ve sektör ihtiyaçlarına duyarlı kalarak sektöründe lider şirket olmayı başlıca misyon edinmiştir.
Copyright © 2017 Global Magnet Sondaj. All Rights Reserved.